Система за комплексно и цялостно обслужване на процесите в складовото стопанство.