Възможности

Адреси

Информация

Купи
Описание
 

Система за комплексно и цялостно обслужване на процесите в складовото стопанство. Осигурява автоматизация на документооборота съпътстващ стопанската дейност.
CoSyWa осигурява голям обем от информация за обслужване на управлението и анализа на стопанската дейност.
Подпомага взимането на оперативни и стратегически управленски решения. Системата е съобразена с българското законодателство.

Повече за възможностите на CoSyWa тук.

Развитие на CoSyWa:

Допълнителни работни езици - руски, гръцки, турски, румънски и италиянски.
Модул електронна търговия - Електронен магазин
Взаимотношения с контрагенти (CRM)
Връзка с ръчни (hand-held) компютри (Palm).
Връзка с ЕКАФП.
Работа през WEB-интерфейс.
Универсален счетоводен модул.

  Представянето на CoSyWa предизвика голям интерес на проведения IBM Business Partner Seminar в Шератон Хотел Балкан София. Презентацията можете да изтеглите от тук.

  Излезе версия 1.3 на CoSyWa. Някои от новостите в тази версия са:
- добавени кростаб справки в Генератора на отчети;
- експорт на документни разпечатки в Ексел;
- възможности за следене на разпределени плащания;
- актуализирана версия на сървъра под Linux;
- разширения на възможностите на модула за планиране и управление на производството;
- настройваема от потребителя лента с инструменти.

 Излезе версия 1.2 на CoSyWa. Повишено бързодействие,  импорт и експорт на данни, репликация на данни между отдалечени складове са само част от подобренията в новата версия.

  Излезе бета версия на инсталационната програма на CoSyWa сървър под Linux.

  Към системата е добавен Генератор на отчети и повече от 25 нови справки.

CoSyWa поддържа вече и PostgreSQL.